Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. > Poskytnutí informací ohledně volně pobíhajících psů/koček a nakládání s nimi 29. 10. 2018

Poskytnutí informací ohledně volně pobíhajících psů/koček a nakládání s nimi 29. 10. 2018 Dne 22.10.2018 obdržela obec prostřednictvím datové schránky žádost datovanou dnem  19.10.2018 o sdělení celkem 14ti informací týkající se psů a koček v obci. Jendotlivými dotazy byly tyto :

 1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018
 2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
 3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo toto provádí, jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
 4. Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na tuto službu, žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016, 2017 a 2018.
 5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je toto u nalezených zvířat ověřováno?
 6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
 7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě provizorního umístění v městských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok 2016, 2017 a 2018.
 8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené zvíře postará i mimo pracovní dobu úřadu.
 9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
 10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
 11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za poplatky město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
 12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a jakým způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)? Žádám o rozdělní podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
 13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky proti úniku a volném pohybu psů a s jakým výsledkem? Kolik bylo uloženo pokut?
 14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady spojené s odchytem a umístěním

     Starosta obce odpověděl v zákonné lhůtě dne 29.10.2018 svým dopisem rovněž prostřednictvím datové schránky podle jednotlivých bodů takto :

 1. Obec nemá odchyt zajištěn a v letech 2016, 2017 a 2018 k žádnému nedošlo

 2. Obec nemá odchyt zajištěn a v letech 2016, 2017 a 2018 k žádnému nedošlo

 3. Obec nemá kastrační program a v letech 2016, 2017 a 2018 k žádným kastracím nedošlo

 4. Takový případ není zaznamenán

 5. Obec nevlastní čtečku

 6. V případě nalezení probíhá zjišťování ad hoc (známka, dotazování, aj.)

 7. Nalezená zvířata bývala umisťována do městského útulku Mariánské Lázně – za úplatu

 8. Kontaktními osobami jsou starosta (602 185 701) a místostarosta obce. Do dnešního dne nebyli zvoleni, proto jména a tel.místostarosty nejsou k dispozici.

 9. Žádné

 10. Žádné

 11. V současné době registrujeme 96 psů a poplatek je vybírán dle OZV ve výši 100,- Kč /rok (150,- Kč za dalšího psa) – důchodci 50%

 12. Žádný

 13. Volné pobíhání OZV neřeší, proto nebyly řešeny ani přestupky

 14. Náklady nebyly vymáhány.