Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Název vyhlášky nebo směrnice Účinnost

 

 

 

Vyhláška o pohybu psů 2/2021

 

 

 

1.6.2021

Vyhláška o místním poplatku z pobytu 1/2021 1.6.2021
Místní poplatky 26.8.2018
Odpisový plán 8.4.2010
Rozpočet 1. 11. 2004
Časové rozlišení 28.8.2012
Účtování DHM 28.8.2012
Věcná břemena 23.2.2011
Příspěvky na obědy 1.11.2013

2018/2 Požární řád obce

1.9.2018
2018/1 Majetek obce 31.7.2018

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2021

1.7.2021

Program rozvoje obce 2015-2020

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2021

 08.11.2021

Obecně závazná vyhláška č.5/2021 

 1.1.2022