Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zádub-Závišín

2. Důvod a způsob založení

Obec Zádub-Závišín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zádub-Závišín
  Zádub č.p. 22
  353 01 Zádub-Závišín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Zádub-Závišín
  Zádub č.p. 22
  353 01 Zádub-Závišín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 354 624 756
  mobilní telefon: +420 602 185 701 - starosta

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  http://www.zadubzavisin.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Zádub-Závišín
  Zádub č.p. 22
  353 01 Zádub-Závišín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  obec@zadubzavisin.cz
  starosta@zadubzavisin.cz (starosta Josef Tréšek)

 • 4.8 ID datové schránky

  ydsbjvc

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB a.s. č.ú.: 189 439 585 / 0300
ČNB, s.p. č.ú.: 94-3016331 / 0710

6. IČO

00572772

7. DIČ

CZ00572772 - obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb.