Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. > Poskytnutí informace o podání nabídek na plnění veřejných zakázek

Poskytnutí informace o podání nabídek na plnění veřejných zakázekDne 19.8.2019 obdržela obec Zádub-Závišín prostřednictvím systému datových schránek žádost o sdělení informace, zda dvě specifikované společnosti podaly v uplynulém období vůči obci, jako orgánu veřejné moci, nějakou nabídku v režimu veřejných zakázek.

Dne 20.8.2019 odpověděl starosta obce tazateli v zákonné lhůtě svým dopisem (rovněž prostřednictvím systému datových schránek), že předmětné podnikatelské subjekty nepodaly vůči našemu OVM nikdy v minulosti žádnou nabídku v režimu veřejných zakázek.