Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné informace dle ISVS

 

1. Oficiální název  
                                    Obec Zádub-Závišín


2. Důvod a způsob založení 

   Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.


3. Organizační struktura 

     Subjekt je řízen zastupitelstvem obce, které je devítičlenné. V čele zastupitelstva stojí starosta obce, který je rovněž statutárním zástupcem subjektu a jedná jeho jménem. Starosta stojí rovněž v čele obecního úřadu, který má  jednoho úředníka na zkrácený pracovní úvazek. Účetnictví obce je zajišťováno prostřednictvím jediného zaměstnance - účetní.

4. Kontaktní spojení 

    Obec Zádub-Závišín

    Zádub č.p. 92, 353 01  Zádub-Závišín               

    tel/fax : 354 624 756   e-mail : ouzadub@c-box.cz 

    ISDS : ydsbjvc

 
5. Bankovní spojení: 

                                  ČSOB, a.s. č.ú. :  189439585 / 0300

                                  ČNB , s.p.  č.ú. :  94-3016331 / 0710

6. Identifikační údaje :

    IČ : 00572772           DIČ : CZ00572772  -  není plátcem DPH

    č.obce :  539 431       OKEČ : 75 11 00

7. Rozpočet
    Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a  zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

9.  Žádosti o informace 
     Žádosti o informace lze podat písemně na adrese obecního úřadu, mailem na oficiální emailové adrese obce nebo prostřednictvím datové schránky obce.

10. Příjem žádostí a dalších podání  
     Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.

11. Opravné prostředky 
     Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

12. Formuláře
Obecní úřad vydává formuláře potřebné k evidenci obyvatel přímo na místě, ostatní formuláře lze stáhnou níže :

* OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI NA PSY

* ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN

* ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO POZEMKU

 

13. Návody pro řešení životních situací 
Přehled a popis postupů řešení životních situací : Portál veřejné správy ČR - https://www.portal.gov.cz/index/

14. Nejdůležitější předpisy

SMĚRNICE

     2018/1     Majetek obce

     2018/2     Požární řád obce

VYHLÁŠKY

     * Místní poplatky

     * Odpisový plán

      * Rozpočet

      * Časové rozlišení

      * Účtování DHM

      * Věcná břemena

      * Příspěvky na obědy

ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

* Program rozvoje obce 2015-2020

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
     Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

16. Výroční zpráva o poskytování informací   
     Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.

17. Seznam organizací
     Obec Zádub -Závišín nemá žádné příspěvkové organizace ani jiná sdružení.

18. Oznámení, prohlášení

       - pověřenec pro ochranu osobních údajů

         JMÉNO :    Ing. Lenka WOLDERTOVÁ  (DSO Mariánskolázeňsko o.p.s.)

         e-mail :      marianskolazensko.woldertova@seznam.cz

         telefon :     727 808 306

         sídlo :        Malá průmyslová zóna Tři Sekery, 353 01  Tři Sekery 157

         dat.schránka:   yv4e34v

19. Krizové řízení

      * Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení

      * Analýza ohrožení obcí na území ORP Mariánské Lázně

      * Geografický podklad